04/09/2019

AMBER LAND TRI?N KHAI ROADSHOW GI?I THI?U D? áN GREEN Xổ số Northwood hôm nayS T?I T? S?N, B?C NINH

Ngày 4 và 5/9/2019, Amber Land t? ch?c roadshow d? án Nhà ? Xã h?i Green Homes t?i th? xã T? S?n, B?c Ninh v?i Thông ?i?p “T? ?m xanh - V?n s? thành”

Amber Land ?ã tri?n khai các ?i?m t? v?n tr?c ti?p, phát t? r?i gi??i thi?u d? án t?i ??a bàn th? xã T? S?n, B?c Ninh

 

Thông tin liên h? nhà phân ph?i:

Xổ số Northwood hôm nayCông ty C? ph?n ??u t? và Phát tri?n Amber Land

Xổ số Northwood hôm nayHotline: 094 3176688

??a ch?: S? 289A ???ng Khu?t Duy Ti?n, ph??ng Trung Hoà, qu?n C?u Gi?y, TP. Hà N?i.


??ng ky nh?n th?ng tin d? án